מיקוד אסטרטגי

NT2C שמה לה למטרה להפוך לשחקן מרכזי בענף הבניה למגורים בישראל, תוך שהיא מתמקדת בתחום קבלנות המשנה. לחברה רישיון קבלן בסיווג ג'5 (ללא הגבלה על היקף כספי).
כניסת החברה לפעילות בארץ והמשך פעילותה הותנו בעמידה ביעד ממשלתי חמש שנתי בהיקפי הבניה, בו עמדה החברה כבר בתום שנת פעילותה השניה.
החברה פועלת בפריסה ארצית, ועובדת מול חברות הבניה והיזמות המובילות בישראל, המאמינות כמוהה בביסוס שותפות ארוכת טווח לדרך, והרואות ערך ביכולות החברה לספק תוצאות איכותיות בלוחות זמנים מהירים ובהקפדה על אותו סט הערכים אותם מביאה החברה איתה מסין.

ניהול מקצועי

פעילות החברה בישראל מנוהלת ממטה החברה היושב ברמת גן. מטה החברה משלב כוח אדם מקצועי ישראלי ומיומן לצד צוות ניהולי ומקצועי סיני. עובדי החברה פזורים ברחבי הארץ, בקבוצות מאורגנות כאשר לכל קבוצה צוות הניהול האורגני שלה. NT2C ישראל מאמינה כי עליה להשתלב ולתרום לענף בישראל, בהתאמה היא חברה בהתאחדות בוני הארץ, לוקחת חלק בפורום החברות הזרות והתנדבה לסייע לרשויות בגיבוש פתרונות לענף בנושאי בטיחות. החברה פועלת בסיוע ספקי שירות המובילים במשק.

כוח אדם איכותי

NT2C מעסיקה כ-350 עובדי חברה בצוותי בניה אורגניים, אשר הגיעו לישראל כחלק מפעילות החברה. כן רשאית החברה להעתיק לישראל עוד כ-650 מעובדיה בהתאם להיקפי הפעילות שלה בארץ. עובדי החברה מביאים איתם את נסיונם הרב מסין, כמו גם את סטנדרט הביצוע הגבוה, המיומנות, שיטות העבודה והניהול הנהוגות בחברה ותרבות העבודה הנהוגה באתרי החברה בסין. כל צוות משלים הכשרה מקומית עם הגעתו לארץ ועל פי תפקיד את ההסמכות הנדרשות לתפקידים השונים על פי הרגולציה הישראלית. להבדיל מתאגידי כח האדם, לחברה קיימת גמישות מלאה בניוד עובדים מפרויקט לפרויקט בכל הארץ ובכל עת. דבר המאפשר לה לתמוך את לקוחותיה ביתר יעילות ולרכז מאמצים היכן שהדבר נדרש.