רישיון קבלן בישראל

באוקטובר 2016 נבחרה בהליך תחרותי חברת NT2C במסגרת קול קורא שהוציאה מדינת ישראל, להיות אחת מתוך שש חברות בניה זרות המורשות לפעול בישראל בענף הבניה למגורים. קול קורא זה היה אחד מתוך סל פתרונות שגיבשה הממשלה לפתרון בעית הדיור ולהאצת הבניה במשק.  ביולי 2017 קיבלה את רישיון הקבלן שלה לאחר שהשלימה את כלל הדרישות ממנה ומאז פעילה החברה בישראל.

לחברה אישור להעתיק לישראל עד 1,000 מעובדי ומנהלי החברה מסין לישראל, ועד כה העתיקה ופעילה עם כ-350 מתוכם. לפעילות החברות הזרות הוצבו יעדים להיקף פעילות המתנים את המשך רישוייה של החברה.

לאחר שנתיים וחצי השלימה NT2C את העמידה ביעד החמש שנתי, היתה ועודנה מהמובילות בהיקפי הבניה מבין חברות הבנייה הזרות הפועלות בישראל.